تاریخ : سه شنبه 28 اسفند 1397
کد 1290

توسط سازمان توسعه گردشگری تبریز انجام شد/

برگزاری تور عملی_آموزشی دانش آموختگان مدیریت جهانگردی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

تور عملی _ آموزشی دانش آموختگان رشته مدیریت جهانگردی و زبان های خارجی ویژه آمادگی نوروز 98 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز این تور عملی با حضور کارشناس گردشگری سازمان و با هدف آموزش و آماده سازی راهنمایان گردشگری ویژه نوروز  جهت فعالیت در اتوبوس های تبریزگردی نوروز 98 برگزار شد.
در این تور عملی_آموزشی نحوه برخورد با گردشگران اتوبوس های تبریزگردی و چگونگی اجرای این طرح توسط کارشناس گردشگری و مسئول امور اجرایی اتوبوس های تبریزگردی شرح داده شد.
این گزارش حاکی است دانش آموختگان رشته مدیریت جهانگردی و زبان های خارجی در قالب همکاری مشترک سازمان توسعه گردشگری و انجمن علمی جهانگردی دانشگاه تبریز از تابستان سال 95 با سازمان توسعه گردشگری همکاری می کنند.
گفتنی است، 40 نفر از راهنمایان گردشگری در قالب این همکاری مشترک در دو شیفت کاری نوروز 98 آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی هستند.