تاریخ : يکشنبه 20 مرداد 1398
کد 1305

بازدید استاندار "حکاری ترکیه" از موزه شهر و شهرداری تبریز

استاندار حکاری ترکیه از موزه شهر و شهرداری تبریز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز "ایدریس آک بئیئک" ضمن حضور خود در تبریز از بخش های مختلف موزه شهر و شهرداری تبریز بازدید کرد.
وی این بنا را از منحصربه فردترین اماکن تاریخی تبریز عنوان کرد و تبریز را به عنوان مهم‌ترین شهرهای ایران از لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی اظهارکرد.