تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398
کد 1333

گزارشی از مراحل احیا ساعت عمارت تاریخی شهرداری تبریز

ثانیه به ثانیه تا احیا ساعت تبریز

ساعت ساز پیشکسوت تبریزی گفت: هیچ ناممکنی وجود ندارد، ثانیه به ثانیه تا احیا ساعت تاریخی تبریز تلاش خواهیم کرد.

 تکرار تاریخ بار دیگر سپری شدن روزهای پر التهابی را در این کهن شهر نشان می دهد، لحظه ها انگار برای گذشتن از هم پیشی گرفته اند تا بگذرد این ساعت های دلگیر و سرد زمستان.

 

انگار آدم های این شهر را کوک کرده اند تا مانند عروسک های کوکی فقط از کنار هم بگذرند و دمی را برای شنیدن حرف های هم نداشته باشند، زمان باهم بودنمان در قلب تبریز باز ایستاده و تنها به حرکت های جهت دار ما خیره مانده، خیره نگاه می کند، حتی توان لب گشودن را هم ندارد و صدای قدیمی اش به گوشمان نمی رسد، انگار دست زیر چانه گذاشته و با آهی که از ریسه های آهنین‌ اش برخواسته منتظر است تا دستی به روی غبار گرفته اش بکشیم.

واپسین روزهای پاییز بود که دیگر صدایش در شهر نپیچید، ایستاد و بعد از ۸۴ سال نظاره گر بودن را انتخاب کرد تا ببیند آیا سکوت این پیر تاریخ را خواهیم شنید یا نه؟

یار دیرینش دست از کار و نگهداری از آن برداشت، او هم خسته است از حرکت های جهت داری که به هر سمتی می روند الاّ به سمت نفس های خش دار این دستگاه زمان که عمراش برای ثبت لحظات این مردمان گذشته است.

عمارت تاریخی شهرداری تبریز، دو ماه است که طنین زنگ ساعت را در جان خود منعکس نکرده و ریسه های آهنین آن سنگینی روزها و لحظه ها را بر دوش می کشد و منتظر است.

بالاخره پس از دو ماه حرکتی در اتاق فکر شهرداری تبریز انجام شده و با همفکری اتحادیه ساعت سازان تبریز، گروهی خبره از دل تبریز برای تعمیر این ساعت پیر آلمانی معرفی شده اند تا دستی بر روی پیرش بکشند.

«ناصر هاشمی» خبره‌ی سر و سامان دادن به لحظه هاست که با تجربه چندین ساله خانوادگی و تلاش های خود با کمک تیم مجرب اش تصمیم به مطالعه دقیق ساعت عمارت شهرداری گرفته اند تا بتوانند این پیر زمان را باز به حرکت دربیاورند.

هاشمی در گفت و گو با خبرنگار نصر در حالی که امید در صدایش جای گرفته بود، گفت: ساعت تبریز به صدا در خواهد آمد، هیچ ناممکنی وجود ندارد، کارمان سخت است اما باید به فهمیدنش زمان داد.

پیشکسوت ساعت ساز تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه تیم چهار نفره خود را برای مطالعه و بررسی دقیق این ساعت پیر آماده کرده است، ادامه داد: ساعت عمارت شهرداری، ساعتی مکانیکی است که از ساختار خاصی تشکیل یافته و علاوه بر ساعت سازان برخی از حرفه های دیگر را نیز برای احیا به تعامل خواهد کشاند، یعنی علاوه بر همکاری تیم ما، می بایست با صنف های دیگری چون متخصصان صنف آسانسورسازی و فعالان حوزه مکانیک نیز ارتباط برقرار کنیم تا برنامه اولیه تعمیر و احیا این ساعت تاریخی را به صورت ویژه طرح ریزی و به اجرا دربیاوریم.

هاشمی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه طی هفته جاری جلسه ای در خصوص فعالیت این تیم و تعاملات لازم جهت آغاز بررسی های اولیه در شهرداری تبریز، برگزار خواهد شد، اظهار داشت: طی این هفته جلسه ای در شهرداری تبریز برگزار خواهد شد که بعد از نهایی شدن تصمیم ها و ایجاد تعامل های لازم، کار خود را با قدرت آغاز خواهیم کرد، طبق پیش بینی که با گروه کرده ایم، مطالعه این ساعت یک ماه زمان خواهد برد و پس آن مراحل اجرایی را آغاز خواهیم کرد.

این گزارش حاکی است، گفت و گوی اولیه خبرنگار نصر با «ناصر هاشمی» کوتاه بود و تلفنی، اما پر بود از امید و روزنه ای برای گذشتن از روز های ساکن و سرد، امید آن داریم تا تلاش ها و تجربه های خبرگان این حوزه در پیچ و خم افکار خود سرانه و بوروکراسی ادارات گرفتار نشده و تا به گوش رسیدن صدای ساعت تبریز تداوم داشته باشد.

...........................

نویده رئوف فرد