موسیقی کهن آذربایجان

توجه : در صورت اجرا نشدن مدیا پلیرها در مرورگر شما، از مرورگر کروم (Chrome) استفاده نمایید.

Track-01نام آهنگ : حیدرباباشاعر : استاد شهریار

Track-02نام آهنگ : سن یاریمین قاصیدی سنشاعر : استاد شهریار

Track-03نام آهنگ : زندگینامه استاد شهریارشاعر : استاد شهریار

Track-04نام آهنگ : زندگی نامه استاد شهریارشاعر : استاد شهریار

Track-05نام آهنگ : زندگینامه استاد شهریارشاعر : استاد شهریار

Track-06نام آهنگ : زندگینامه استاد شهریارشاعر : استاد شهریار

Track-07نام آهنگ : موسیقی آذریشاعر : استاد شهریار

Track-08نام آهنگ : موسیقی آذریشاعر : استاد شهریار

Track-09نام آهنگ : موسیقی آذریشاعر : استاد شهریار

Track-10نام آهنگ : موسیقی آذریشاعر : استاد شهریار

Track-11نام آهنگ : موسیقی آذریشاعر : استاد شهریار