تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398
کد 1317

همزمان با هفته گردشگری

تور تبریزگردی ویژه دانش آموزان برگزار شد

همزمان با هفته گردشگری و نواخته شدن زنگ گردشگری در مدرسه فرزانگان تور تبریزگردی ویژه دانش آموزان توسط سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، پس از نواخته شدن زنگ گردشگری در مدرسه فرزانگان توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیرکل میراث فرهنگی استان دانش آموزان پایه نهم این مدرسه با حضور در تور تبریزگردی از موزه های شاخص تبریز بازدید کردند.
سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز هدف از این اقدام را آشنایی دانش آموزان با تاریخ کهن تبریز و توجه ویژه به بحث های آموزشی حوزه گردشگری در مدارس عنوان کرد.
رضا خلیلی افزود: هر شهروند یک راهنمای گردشگری است به شرطی که اطلاعات کافی را درباره تاریخ و تمدن شهر خود داشته باشد و مدارس بهترین محیط برای فراهم کردن آموزش های مرتبط با حوزه گردشگری است.
وی ادامه داد: در طول سال باید برنامه های ویژه ای برای آموزش سرفصل های گردشگری داشته باشیم و این کار از طریق آموزش های شهروندی می تواند امکان پذیر باشد.