تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1398
کد 1336

مدیرامور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی:

سناریونویسی اولین گام در موزه داری خصوصی

مدیرامور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهارکرد: سناریو نویسی در موزه های خصوصی و موزه های شهرداری تبریز اولین گام در امر موزه داری تلقی می شود که این امر موزه را به استانداردهای لازم میرساند و به صورت جدی مورد توجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، مهدی بزار دستفروش یادآور شد: اکثر ساختمان هایی که در استان ما به عنوان مکان موزه مورد استفاده قرار میگیرند از ابتدا برای کاربری موزه طراحی نشده اند و ما ساختمان های قدیمی یا اماکنی دیگر را برای تبدیل به موزه تغییر کاربری داده ایم از این رو باید سناریونویسی با دقت و حساسیت بسیار انجام شود.
وی همچینین گفت: برخی از خانه موزه های تخصصی استان همچون خانه موزه سفال به صورت رویداد محور حرکت می کند و این امر باعث شده در میان شهروندان نیز شناخته شده باشد درخواست ما از سایر موزه های تخصصی نیز این است که به صورت رویدادمحور پیش بروند تا بتوانند مورد توجه شهروندان و گردشگران قرار گیرند.
گفتنی است اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی سناریونویسی در محل سالن جلسات شهرداری تبریز برگزار شد و این برنامه در جلسات آتی به صورت وورکشاپ ادامه خواهد داشت.