تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1398
کد 1337

اولین نشست تخخصی سناریو نویسی موزه های شهرداری تبریز و موزه های خصوصی برگزار شد

اولین نشست تخخصی سناریو نویسی موزه های شهرداری تبریز و موزه های خصوصی با حضور معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مدیر امور موزه های این اداره کل، سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز و جمعی از موزه داران و کارشناسان موزه های خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، معاون میراث فرهنگی در این جلسه گفت: موزه‌ها با توجه به پیوندی که بین گذشته و آینده ایجاد میکنند موضوع بسیار قابل توجهی هستند و گواهی بر تمدن و تاریخ جوامع مختلف است و از این رو برای اداره کل میراث فرهنگی نیز بسیار ارزشمند است.
علیرضا قوچی اظهارکرد: استان آذربایجان شرقی از لحاظ تعدد موزه های خصوصیِ تخصصی جایگاه خوبی دارد، همچنین شهرداری تبریز نیز در امر موزه داری فعالیت بسیار چشمگیری دارد.
وی یادآور شد: البته این تعدد به تنهایی کافی نیست و موزه دارن باید در راستای استانداردسازی و پروانه دار شدن موزه ها تلاش کنند و اولین اقدام در این راستا سناریو نویسی برای موزه ها است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: شناسنامه دار کردن اموال منقول موزه ها باید در گام بعدی در دستور کار موزه های خصوصی قرار گیرد و از این طریق از موزه داران میخواهیم اموال منقول خود را که دارای ارزش ثبت ملی هستند به صورت لیست به معاونت میراث فرهنگی معرفی کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.