تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1398
کد 1338

سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز اظهارکرد:

شهرداری تبریز پیشگام در موزه داری

سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز اظهارکرد: شهرداری تبریز در امر موزه داری یکی از شهرداری های پیشگام است و سعی دارد این کار را به بهترین شکل انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، رضا خلیلی در جلسه تشریح سناریو نویسی موزه های شهرداری تبریز و موزه های خصوصی یادآور شد: شهر تبریز از لحاظ تعدد موزه بعد از تهران در رتبه دوم قرار گرفته است و این اماکن فرهنگی به عنوان سرمایه های معنوی شهرها محسوب می شوند.
وی همچنین گفت: موزه ها باید برای افزایش جذابیت و جذب مخاطب بسته های فرهنگی تعریف کنند و در طول سال با برگزاری برنامه های مختلف در دعوت مخاطبان نقش ایفا کنند.
سرپرست سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز همچنین با اشاره به فعالیت مستمر موزه های زیر مجموعه شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: موزه شهر و موزه استاد شهریار به ترتیب با عناوین بیشترین آمار بازدید و شاخصه های آموزشی در سال های گذشته حائز رتبه های برتر از طرف ایکوم شده اند و سازمان توسعه گردشگری همه تلاش خود را میکند تا موزه های شهرداری در شاخصه های دیگر رتبه کسب کند.
گفتنی است اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی سناریونویسی در محل سالن جلسات شهرداری تبریز برگزار شد و این برنامه در جلسات آتی به صورت وورکشاپ ادامه خواهد داشت.