تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 1339

دومین جلسه «سناریونویسی در موزه ها» برگزار شد

دومین جلسه از سلسله نشست های تخصصی سناریو موزه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، از اصلی ترین اهداف برگزاری این سلسله نشست ها می توان به توانمندسازی مسئولین و کارشناسان موزه ها در راستای تحقق این امر اشاره کرد.
گفتنی است، دومین جلسه از این نشست به ارائه مطالب با موضوع سناریونویسی در موزه ها و تشریح ساختار و سناریو دو نمونه از موزه های شیء محور و روایت محور توسط گیسو فکوری نوشاد، کارشناس امور موزه ها اختصاص یافت و سومین جلسه از این نشست ها به ارائه مطالب در قالب ورک شاپ در محل موزه فوتبال اختصاص خواهد یافت و شرکت کنندگان در این نشست بصورت ملموس تر با موضوع سناریو نویسی در موزه آشنا خواهند شد.