تاریخ : شنبه 23 فروردين 1399
کد 1343

مسجد کبود

خیابان امام- مابین خیابان خاقانی و چهارراه منصور- جنب بوستان خاقانی
.