تاریخ : شنبه 23 فروردين 1399
کد 1344

خانه امیرنظام گروسی (موزه قاجار)

خیابان ششگلان، جنب اداره صنعت، معدن و تجارت٬ جنب مقبره الشعرای تبریز
.