تاریخ : شنبه 9 بهمن 1400
کد 1443

با حضور سرپرست اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و جمعی از محققین و مورخین و مجموعه داران اسناد تاریخ مشروطه تبریز برگزار شد؛

جلسه تخصصی هم اندیشی در خصوص استانداردسازی وثبت خانه موزه کربلایی علی مسیو

 با حضور سرپرست گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و جمعی از محققین و مورخین تاریخ مشروطه جلسه تخصصی هم اندیشی در خصوص استاندار سازی ثبت خانه-موزه کربلایی علی مسیو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز ،  در این جلسه در رابطه با بررسی تاریخچه خانه فکری مشروطه خواهان و مرکز غیبی تبریز در محل خانه موزه کربلایی علی مسیو بحث و گفتگو شد.
گفتنی است مطالعات پایه در رابطه با وقایع اتفاق افتاده در این مکان،  اسناد و اشیای تاریخی مربوط به مرکز غیبی، کربلایی علی مسیو و اعضای اصلی این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است، این جلسه تخصصی در راستای استانداردسازی و غنابخشی محتوایی جهت ثبت خانه موزه کربلایی علی مسیو تشکیل شده است.