تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1400
کد 1444

در جلسه مشترک با سرپرست تاکسیرانی شهرداری تبریز و سرپرست اداره گردشگری شهرداری تبریز مطرح شد؛

طرح تاسیس "شرکت تعاونی  تاکسی‌های گردشگری ازمن بپرس" بررسی می‌شود

سرپرست اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  گفت: با مشارکت و همکاری سازمان تاکسی‌رانی شهرداری تبریز طرح  تاسیس شرکت تعاونی "تاکسی‌های گردشگری ازمن بپرس" بررسی می شود.
 به گزارش روابط عمومی‌اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری این طرح در صورت اجرا شدن می تواند در راستای خدمات‌رسانی به گردشگران داخلی و خارجی مثمر ثمر واقع شود.
دکتر محمدرضا عیوضی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تاکسی‌های از من بپرس در ارائه خدمات به گردشگران سعی داریم در قالب طرحی جامع نسبت به بهبود و ارتقای خدمات دهی تاکسی های از من بپرس اقدام کنیم.
وی همچنین گفت: سعی خواهیم داشت در این طرح بیشتر با فارغ التحصیلان رشته گردشگری و راهنمایان گردشگری مجوزدار درخواست همکاری داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تاکسی های فعال درمبادی ورودی شهر یادآور شد: تاکسی هایی که در مبادی ورودی شهر از فرودگاه ترمینال و راه آهن فعالیت می کنند باید نسبت به سایر تاکسی ها توجه بیشتری نسبت به ارتقای خدمات دهی داشته باشند.
دکتر محمدرضا عیوضی در این جلسه ازمدیرعامل سازمان تاکسیرانی در رابطه با اعمال نظارت دقیق تر بر تاکسی های فرودگاه در چهل و پنج روز اخیر قدردانی کرد.
همچنین قرار بر این شد با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز، سازمان تاکسیرانی و اداره گردشگری شهرداری تبریز تاکسی‌های فعال در حوزه مبادی ورودی و تاکسی های از من بپرس با هوشمندسازی تاکسی ها توسط سازمان مورد رصد قرار گیرد.