تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1400
کد 1446

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان:

شهرداری ها متولی اصلی گردشگری درشهرهای ایران

در نشست مشترک رئیس کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهر ایران با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان برنقش بارز شهرداری ها در رونق گردشگری تاکید گردید.

همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، نشست مشترک رئیس کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

مهندس علی مالمیر با اشاره به تغییر رویکرد شهرداری ها از اجرای برنامه های فرهنگی به سمت فعالیت های تخصصی حوزه گردشگری شهری اشاره نمود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه ادارات کل میراث فرهنگی در استان ها، سیاست گذاری و دبیری برنامه های گردشگری را بر عهده دارند اظهار داشت: شهرداری ها با توجه به ظرفیت های در اختیار در حوزه سرمایه گذاری، حمل ونقل و اطلاع رسانی می توانند مجریان حوزه گردشگری باشند.

در ادامه این نشست حمیدرضا نادری رئیس کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران ضمن تشریح برنامه های کمیته گردشگری شهرداری های کلانشهرها، حضور و همکاری مشترک شهرداری ها با ادارات کل میراث فرهنگی در نمایشگاه گردشگری را شروع خوبی در اجرای برنامه های مشترک دانست و اظهار داشت: همکاری این دو دستگاه می تواند نقش بسزایی در رونق صنعت گردشگری داشته باشد.