تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1393
کد 273

ارائه خدمات سازمان توسعه گردشگری به مددجویان مؤسسه توانبخشی روان آسای تبریز

نگاهی به وضعیت فعلی جامعه حاکی از آن است که در ایران هنوز تا پذیرش علمی حقوق افراد کم توان جسمی و ذهنی به عنوان شهروندان جامعه که باید از امکانات همتراز با بقیه استفاده کنند فاصله بسیار داریم.
نگاهی به وضعیت فعلی جامعه حاکی از آن است که در ایران هنوز تا پذیرش علمی حقوق افراد کم توان جسمی و ذهنی به عنوان شهروندان جامعه که باید از امکانات همتراز با بقیه استفاده کنند فاصله بسیار داریم. بطوری که ماده 193 قانون برنامه سوم و نیز قانون «جامع حقوق معلولان» و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به فراموشی سپرده شده است.
 سازمان توسعه گردشگری در راستای عمل به قوانین مربوطه اقدام به برگزاری تور تبریزگردی یک روزه بصورت رایگان به مددجویان این مؤسسه توانبخشی روان آسای تبریز نمود که در این تور حدود 33 نفر از مددجویان این مؤسسه از مکان‌هایی مانند پارک مینیاتور، پارک ائل‌گولی و چند مکان دیدنی و تاریخی دیگر تبریز دیدن کردند. امید است که این حرکت شروعی برای عمل به رسالت همه نهادها و سازمان‌ها در این خصوص باشد.

آلبوم تصاویر تبریزگردی مددجویان توانبخشی روان آسا

4
4
3
3
1
1