تاریخ : شنبه 15 شهريور 1393
کد 276

رکوردشکنی گردشگران تهرانی در تبریز

رضا خلیلی از افزایش 36/6 درصدی حضور گردشگران در تبریز نسبت به دوره مشابه سال قبل، از زمان شروع دور دوم سفرهای تابستانی خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، رضا خلیلی از افزایش 36/6 درصدی حضور گردشگران در تبریز نسبت به دوره مشابه سال قبل، از زمان شروع دور دوم سفرهای تابستانی خبر داد.
سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفت: بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها و آمارهای مأخوذه توسط مرکز افکارسنجی و آمار سازمان توسعه گردشگری شهرداری، گردشگران تهرانی هم چنان رکورددار حضور در شهر تبریز هستند. بر این اساس استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران به ترتیب با  17/6، 12/8، 12/8، 6/4، 5/3، 4/8 درصد رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند، که بر طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته هشتاد نظرسنجی شوندگان دلیل حضور خود در شهر تبریز را آب و هوا و تاریخ و فرهنگ آن ذکر کرده‌اند.

آمار گردشگران شهرهای مختلف

شهر
 آمار گردشگران
شهر
 آمار گردشگران
تهران
17/6 %
یزد
1/6 %
 خراسان رضوی
12/8 %
 گلستان 1/6 %
 خوزستان12/8 %
کرمانشاه
1/6 %
 آذربایجان شرقی
 8/5 %
 زنجان 1 %
 فارس 6/4 %
خراسان شمالی
1 %
 اصفهان 5/3 %
 قزوین 1 %
 مازندران 4/8 %
 قم
 1 %
 سمنان3/2 %
 همدان1 %
 کرج 3/2 %
 اردبیل 1 %
 آذربایجان غربی
 3/2 %
سنندج
 0/5 %
 گیلان 2/7 %
 لرستان 0/5 %
 اراک 2/7 %
کهکیلویه
0/5 %
 خراسان جنوبی
2/2 %
هرمزگان
0/5 %
 بوشهر 2/2 %

آلبوم تصاویر گردشگران تابستان 1393

1
1
2
2
3
3
4
4